logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Aktualności i aktualizacje

   

  Rok 7527 rokiem Dziedzictwa Słowian

  Wiadomości

  Rok 7527 [2019] rokiem Dziedzictwa Słowian-jak można go celebrować?

  Poprzez organizowanie w gronie rodzinnym, wśród przyjaciół czy znajomych, rozmów na temat naszej kultury, obyczajów i wiary przy wskazanej obecności ognia. Poprzez nałożenie dowolnej części odzieży Słowian, może to być koszula (mężczyźni) lub sukienka (kobiety) z wyraźnymi symbolami Słowian. Poprzez nałożenie świętego pasa, o którym była mowa w jednym z opublikowanych materiałów wideo. Poprzez palenie Świętego Ognia Słowian, którym oddajemy część nie tylko naszym Przodkom, ale również Bogu Mądrości. W końcu poprzez małe prospekty tematyczne (ulotki informacyjne), które mogą być umieszczane w dozwolonych miejscach publicznych lub rozdawane zainteresowanym.Proszę pamiętać, że dominującym kolorem odzieży powinna być biel.


  Pamięć o swoich przodkach, nie jest jedynie przywilejem określonych lub wybranych narodów. Pamięć sięga daleko głębiej, niż komuś może się wydawać. Pamięć o naszych przodkach jest naszym, jako Słowian, naturalnym przywilejem sięgającym daleko wstecz w historię, o której stara się nie mówić, tłamsi się ją, zniekształca lub zwyczajnie neguje, lecz ona istnieje, niezależnie od opinii jej przeciwników. To historia kobiet, mężczyzn, dzieci i starców, którym naturalny rytm życia, spokój, praca i codzienne obowiązki, zostały nagle przerwane. Przyczyną takiego stanu rzeczy była narzucona indoktrynacja, która oznajmiała, nastanie nowego porządku żyjącego świata.

  Ten nowy porządek, sprzeciwiał się całkowicie normą i zasadą moralnym i etycznym ówczesnych Słowian. Przez wiele wieków, pamięć o ich śmierci była uciszana, fakty historyczne zniekształcane na korzyść nowego systemu religijnego. Nasi przodkowie, przekazali nam wiele cennych i ważnych rzeczy, wiele z nich używa się do dzisiaj. Dlatego nasza wdzięczność powinna być tym bardziej okazana.

  Dlatego na mocy autorytetu kapłańskiego, starożytnego kapłaństwa aryjskiego Zoroastrian Słowiańskich, pragniemy poinformować, iż rok 7526 [2018] będzie obchodzony jako rok Upamiętniający Męczeństwo naszych słowiańskich Przodków. W związku z tym serdecznie zapraszamy do współudziału i współuczestnictwa w tym nadzwyczajnym wydarzeniu, pomimo możliwych sprzeciwów i braku zrozumienia ze strony nieprzychylnych osób.

  Dodatkowa informacja na temat Upamiętnienia tego wydarzenia znajduje się pod tym linkiem.

  Wydarzenia

  W tym roku czeka nas wiele ważnych i ciekawych wydarzeń. W minionym 7525 [2017] roku została wydana książka pt. "Starożytni Zoroastrianie Słowiańscy", obecnie jest już dostępna w sprzedaży druga książka pt. "Tak uczył Zaratustra" (więcej informacji w dziale Nowości Wydawniczych.

  Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie zaplanowane spotkanie pod nazwą Trzy Dni Mądrości Zaratustry,[spotkanie przełożone z miesiąca Trawnia na późniejszy termin z powodu braku zgłoszeń zainteresowanych uczestnictwem], o których można przeczytać tutaj.

  W najbliższym czasie zostaną udostępnione dla zainteresowanych informacje na temat: ceremonii związanych z narodzinami, a także obrzęd postrzyżyn dla chłopców i zaplecin dla dziewcząt, mających swoje odniesienie do starożytnej tradycji aryjskich Zoroastrian, błożeniem dzieci; możliwości udzielenia zaślubin (ślubu); ceremonii pożegnalnych (pogrzebu).

  Jest już dostępna Enuncjacja pt.«Konflikt myśli»

  Kalendarz

  Zdjęcia

  Na widocznych ilustracjach są widoczne: najstarszy egzemplarz Świętej Awesty; okolice Arkaim; wnętrze muzeum w Arkaim; odkrywcę Arkaim, archeologa dr.G.Borisovich Zdanovicha; mieszkankę dalekiej Armenii z kielichem świętego Ognia oraz trwające prace archeologicze na terenie Arkaim.