logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Ahura Mazda jest Bogiem Słowian

  W naszym kraju od wielu pokoleń istnieje paradygmat, [przyjęty sposób widzenia rzeczywistości w danej dziedzinie], który w rzeczy samej nie wynika z naszej starożytnej historii, w tym, z tradycji, obyczajów czy kultury.

  Nasi Przodkowie, którzy byli przy jego "narodzinach", już wtedy, w odległych dla nas dziś czasach, ostrzegali przyszłe pokolenia przed licznymi niebezpieczeństwami z nim związanymi. Historycy również wielokrotnie odnosili się w swoich pracach badawczych do jego niekorzystnego wpływnu na życie Słowian.

  Ich świadectwo, świadectwo tradycji oraz upływającego czasu pozostaje, pomimo tych niekorzystnych warunków niezmienne.

  W Świętej Aweście czytamy:

  «Z tego powodu niech nie uchodzi waszej uwadze, że nie jesteśmy przybranymi, ani też adoptowanymi, czy to przez wiarę, obyczaje, czy tradycje, synami i córkami, odległych nam ludzkich wierzeń czy zwyczajów wiary; lecz w sposób naturalny, odziedziczyliśmy mocą Ducha Ahura Mazdy szlachetność w postępowaniu i zrozumienie Bożego słowa, przekazane nam przez naszych przodków. One wszystkie mają swoje źródło w Dobrej Nauce. Wiedzcie, że Ahura Mazda przemawia do człowieka zrozumiałym dla niego językiem, nie przemawia w sposób niezrozumiały, gdyż pragnie, by człowiek należycie wykorzystał mądrość Bożą, by w zamian otrzymać obfitość życia w obu światach. Dlatego też powinniśmy zawsze pozostawać z dala od zła, nie pochwalając szkodliwego Angra Mainju, od czarów, złych obrzędów, które są drogami dewów i ich złych czynów».

  Awesta. Święte Pisma Słowian, Drugi List Kapłański 1,13-19

   


  «Powrót do Spisu Tematów